Välkommen till Närpes-Kaskö fiskeområdes hemsida!

På denna hemsida vill vi informera om och
presentera vår verksamhet.

På våra sidor ger vi bl.a. information om fiskeområdet, dess syfte och uppgift, om aktuella händelser, fisketillstånd och
fiskekort m.m.

Aktuellt:

Kyrönjoen kalastusalue anordnar de lokala fiskeområdesdagarna 8.12.2010 kl. 9-15. Närmare infomation senare.

Minimimått på sik (30 cm) Det gamla beslutet om minimimått på sik förlängdes till 31.12.2019. Beslutet om förlängning trädde ikraft 1.1.2010.


Copyright © Närpes - Kaskö Fiskeområde